thumbnail - AFC có 8,5 suất dự World Cup, ĐT Việt Nam 'nhắm' kịch bản khả thi nhất?
Duy Tân
Hà Nội

AFC có 8,5 suất dự World Cup, ĐT Việt Nam 'nhắm' kịch bản khả thi nhất?

ĐT Việt Nam đang có nhiều hơn cơ hội đạt được giấc mơ World Cup với mục tiêu khả thi nhất sau khi FIFA trao cho châu Á 8,5 suất tới sân chơi thế giới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác