thumbnail - Ai đã phát minh ra xe đạp?
Minh DucTRan
Hà Nội

Ai đã phát minh ra xe đạp?

Chiếc xe đạp tưởng chừng khá đơn giản, nhưng không ai nghĩ rằng phát minh này có một lịch sử đầy tranh cãi với nhiều thông tin sai lệch. Mặc dù những câu chuyện về ai là người phát minh ra xe đạp thường mâu thuẫn với nhau, nhưng có một điều chắc chắn rằng, những chiếc xe đạp đầu tiên không giống với những chiếc bạn thấy ngày nay trên đường phố.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác