thumbnail - Ấm lòng những khoảnh khắc thấm đẫm tình người trong mưa lũ lịch sử Đà Nẵng
Fun Fun
Hà Nội

Ấm lòng những khoảnh khắc thấm đẫm tình người trong mưa lũ lịch sử Đà Nẵng

Trong cơn hoạn nạn bởi mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng, người dân thể hiện sự đùm bọc, chia sẻ đầy tình người.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác