thumbnail - Âm thanh của hố đen
Minh DucTRan
Hà Nội

Âm thanh của hố đen

Nhóm nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ Massachusetts chuyển dư âm tia X từ 8 hệ hố đen nhị phân thành âm thanh mà con người nghe được.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác