thumbnail - Amber Heard chính thức đứng ra làm chứng, mếu máo kể lại lý do bị Johnny Depp bạo hành
Thu Trang
Hà Nội

Amber Heard chính thức đứng ra làm chứng, mếu máo kể lại lý do bị Johnny Depp bạo hành

Amber Heard chính thức ra toà làm chứng, mếu máo chia sẻ rằng lý do Johnny Depp ra tay với cô là do hôn phu cũ
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác