thumbnail - 'Ăn xổi' với game NFT
Viễn Đông
Hà Nội

'Ăn xổi' với game NFT

Hoàng Thiên (Hà Nội) mua 30 smartphone cùng 30 thẻ sim để tham gia một game dạng chạy bộ kiếm tiền với hy vọng hồi vốn trong một tháng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác