thumbnail - Ẩn ý bộ đồ màu hồng của bà Pelosi ở Đài Loan (Trung Quốc)
Lan đột biến
Hà Nội

Ẩn ý bộ đồ màu hồng của bà Pelosi ở Đài Loan (Trung Quốc)

Pelosi, Đài Loan, Trung Quốc, màu hồng, trang phục, Donald Trump, thông điệp
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác