thumbnail - Anh chỉ quen tôi với mục đích giải quyết nhu cầu
Diệu Thúy
Hà Nội

Anh chỉ quen tôi với mục đích giải quyết nhu cầu

Gần một năm từ ngày biết ý đồ của bạn trai, tim tôi vẫn còn đau, cả hai đã biết nhau sáu năm rồi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác