thumbnail - “Anh da nâu” Việt Hoàng: Tính tôi bên ngoài nhạt lắm, tôi học nhiều từ anh Quốc Khánh
Lê Vũ Phong
Hà Nội

“Anh da nâu” Việt Hoàng: Tính tôi bên ngoài nhạt lắm, tôi học nhiều từ anh Quốc Khánh

“Cá nhân tôi nhận tôi là sự thất bại của giáo dục! Tôi học một đằng, làm một nẻo”, BTV Việt Hoàng hài hước chia sẻ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác