thumbnail - Ảnh hưởng bởi tin đồn, doanh nghiệp nên chủ động làm gì để khôi phục lòng tin nhà đầu tư?
Trường Sơn
Hà Nội

Ảnh hưởng bởi tin đồn, doanh nghiệp nên chủ động làm gì để khôi phục lòng tin nhà đầu tư?

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp, khi có thông tin ảnh hưởng tới người khác, thì ngay lập tức doanh nghiệp phải thông báo, đó có thể là tốt hoặc xấu...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác