thumbnail - Anh tiết lộ kế hoạch: Xây dựng nhà máy điện Mặt Trời trong không gian, lợi ích không ngờ!
Gia Loc
Hà Nội

Anh tiết lộ kế hoạch: Xây dựng nhà máy điện Mặt Trời trong không gian, lợi ích không ngờ!

Các nhà nghiên cứu cho biết, Anh dự kiến thử nghiệm truyền năng lượng Mặt Trời đến Trái Đất vào năm 2035.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác