thumbnail - Áo phi hành gia Apollo 11 bán đấu giá gần 2,8 triệu USD
Quốc Cường
Hà Nội

Áo phi hành gia Apollo 11 bán đấu giá gần 2,8 triệu USD

Chiếc áo được phi hành gia Buzz Aldrin mặc khi bay lên Mặt Trăng vào năm 1969 thu về số tiền kỷ lục trong cuộc đấu giá hôm 26/7.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác