thumbnail - Áp lực tiếp tục “đè nặng” lên mặt bằng lãi suất
Quốc Cường
Hà Nội

Áp lực tiếp tục “đè nặng” lên mặt bằng lãi suất

Cả các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đều đang gặp nhiều khó khăn trong việc tài trợ nhu cầu vốn hoạt động của mình
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác