thumbnail - Áp lực tụ họp cuối tuần với cấp trên, đồng nghiệp
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Áp lực tụ họp cuối tuần với cấp trên, đồng nghiệp

Nhiều nhân viên không muốn phải dành tiền bạc, thời gian nghỉ ngơi để tham dự những cuộc vui không phù hợp, nhưng cũng ngại từ chối vì sợ bị cô lập, đánh giá.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác