thumbnail - Áp thấp ngoài khơi Philippines mạnh lên thành bão Noru, hướng về Biển Đông
Diệu Thúy
Hà Nội

Áp thấp ngoài khơi Philippines mạnh lên thành bão Noru, hướng về Biển Đông

bão số 4
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác