thumbnail - Apple đặt Việt Nam ở đâu trong khu vực
Tuấn Anh
Hà Nội

Apple đặt Việt Nam ở đâu trong khu vực

Người dùng Việt Nam vẫn phải mua iPhone 14 sau khách hàng tại Thái Lan, Singapore, Malaysia 2-3 tuần.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác