thumbnail - ASEAN cần đoàn kết trong tình hình thế giới có nhiều phức tạp
Cua Gạchhhh
Hà Nội

ASEAN cần đoàn kết trong tình hình thế giới có nhiều phức tạp

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh tình hình khu vực và quốc tế ngày càng khó lường, thách thức ngày càng gia tăng. Do đó, ASEAN cần đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm, gắn kết, bao trùm và hợp tác.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác