thumbnail - ASEAN - Mỹ cam kết thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11.2022
Minh DucTRan
Hà Nội

ASEAN - Mỹ cam kết thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11.2022

Kết thúc Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN 2022, hai bên đã ra tuyên bố tầm nhìn chung.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác