thumbnail - ASEAN thảo luận 'những sự cố nghiêm trọng tại Biển Đông'
Cua Gạchhhh
Hà Nội

ASEAN thảo luận 'những sự cố nghiêm trọng tại Biển Đông'

Những lo ngại về hoạt động bồi đắp và các sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Biển Đông đã được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Campuchia.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác