thumbnail - Australia đánh giá lại lực lượng quốc phòng
Lan đột biến
Hà Nội

Australia đánh giá lại lực lượng quốc phòng

VTV.vn - Chính phủ Australia thông báo sẽ tiến hành một cuộc đánh giá lại lực lượng quốc phòng để đảm bảo có thể đáp ứng tốt hơn các thách thức an ninh...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác