thumbnail - Ba năm tới, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ
Lan đột biến
Hà Nội

Ba năm tới, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ

Mục tiêu được Bộ Chính trị đưa ra là giai đoạn từ nay đến năm 2025 mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác