thumbnail - Ba vợ nói tôi chỉ biết hưởng thụ từ sức lao động của vợ
Trường Sơn
Hà Nội

Ba vợ nói tôi chỉ biết hưởng thụ từ sức lao động của vợ

Tôi 32 tuổi, kết hôn được một năm, làm văn phòng lương 11 triệu đồng; vợ 30 tuổi, kinh doanh riêng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác