thumbnail - Bắc Giang đảm bảo chất lượng “rộng đường” tiêu thụ vải thiều
Thức SG
Hà Nội

Bắc Giang đảm bảo chất lượng “rộng đường” tiêu thụ vải thiều

Gần nửa tháng nữa sẽ bước vào vụ thu hoạch vải chín sớm của tỉnh Bắc Giang, tiếp đó vào trung tuần tháng 6 địa phương này sẽ thu hoạch vải thiều chính vụ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác