thumbnail - Bác sỹ mách cách nhận biết con đang có vấn đề tâm lý nghiêm trọng
Tuấn Anh
Hà Nội

Bác sỹ mách cách nhận biết con đang có vấn đề tâm lý nghiêm trọng

Theo chuyên gia, những trẻ trong quá khứ đã có những trải nghiệm tổn thương, chưa từng được lắng nghe, được thấu cảm thì dễ suy nghĩ theo hướng tiêu cực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác