thumbnail - Bậc tiểu học dạy 2 buổi chính khóa/ngày, vẫn nhiều nơi nhồi nhét kiến thức
Quân Mạnh
Hà Nội

Bậc tiểu học dạy 2 buổi chính khóa/ngày, vẫn nhiều nơi nhồi nhét kiến thức

GDVN- Nhiều trường tiểu học công lập hiện nay khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày vẫn chưa thể đáp ứng đúng mục tiêu của chương trình mới đề ra.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác