thumbnail - Bài 5: Hiểu đúng trước những quan điểm sai lối, ngược dòng
Diệu Thúy
Hà Nội

Bài 5: Hiểu đúng trước những quan điểm sai lối, ngược dòng

Khi Đảng ta đẩy mạnh “công cuộc củi lửa” thì các thế lực thù địch, chống đối cũng gia tăng hoạt động, mở các chiến dịch tuyên truyền nhằm làm “nhiễu sóng”, đánh lạc hướng để dư luận quốc tế hiểu sai lệch. Các luận điệu này được thêm thắt, tô vẽ, lặp đi lặp lại nhiều lần khiến những người thiếu thông tin, thiếu hiểu biết dễ bị sa vào “ma trận”, có cách nhìn không đúng về công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam. Thậm chí, các đối tượng “bẻ lái” từ hiệu quả tích cực thành những gam màu xám xịt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác