thumbnail - Bài mới của Đen Vâu vấp tranh cãi coi thường phụ nữ, vũ phu
Cường bếu
Hà Nội

Bài mới của Đen Vâu vấp tranh cãi coi thường phụ nữ, vũ phu

"Đi trong mùa hè" đang vấp phải tranh cãi vì lyrics được cho là coi thường phụ nữ, cổ xúy đàn ông vũ phu và làm sai lệch tinh thần chơi đẹp trong thể thao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác