thumbnail - Bài phát biểu giảm tông với phương Tây của ông Putin
Liên Hương
Hà Nội

Bài phát biểu giảm tông với phương Tây của ông Putin

Phương Tây nói Nga sẽ chọn ngày 9/5 làm mốc leo thang chiến dịch ở Ukraine, nhưng bài phát biểu của ông Putin trái ngược với dự đoán.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác