thumbnail - Bài thi ngữ văn: Viết hơn 10 trang là điểm cao ?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bài thi ngữ văn: Viết hơn 10 trang là điểm cao ?

Theo nhiều thủ khoa và giáo viên chấm thi, bài thi ngữ văn viết dài không đồng nghĩa sẽ điểm cao mà phụ thuộc nhiều yếu tố từ kiến thức, tư duy đến kỹ năng. Nhưng để đủ ý và sáng tạo, cũng không thể viết ngắn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác