thumbnail - Bài toán năng lượng tại Campuchia
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Bài toán năng lượng tại Campuchia

Campuchia sẽ không phê duyệt các dự án phát triển nhiệt điện than ngoài những dự án đã được chính phủ phê duyệt vào năm 2019, và sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than này sang sử dụng khí hóa lỏng (LNG).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác