thumbnail - Bài toán rút bảo hiểm
Liên Hương
Hà Nội

Bài toán rút bảo hiểm

Người phụ trách tuyển dụng ở một nhà máy quy mô trên 20.000 công nhân cho tôi biết, từ đầu năm đến nay, anh không thể hoàn thành nhiệm vụ bởi cứ tuyển vào một người thì có hơn một người nghỉ để chờ rút bảo hiểm. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác