thumbnail - Bán giấy phép lái xe qua Facebook, kiếm hơn 5 tỉ đồng
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bán giấy phép lái xe qua Facebook, kiếm hơn 5 tỉ đồng

Chỉ từ tháng 4-2022 đến tháng 7-2022, ổ nhóm 5 người đến từ nhiều tỉnh, thành phố đã làm giả khoảng 2.500 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe các loại, thu lợi bất chính trên 5 tỉ đồng
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác