thumbnail - Bản quyền World Cup 2022: Nguy cơ không được xem Messi-Ronaldo
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bản quyền World Cup 2022: Nguy cơ không được xem Messi-Ronaldo

Cuộc đàm phán giữa các nhà đài tại việt Nam và đối tác sở hữu bản quyền World Cup 2022 vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác