thumbnail - Bản sắc của tiếng nói Việt Nam đang được giữ gìn và phát huy...
Tuấn Anh
Hà Nội

Bản sắc của tiếng nói Việt Nam đang được giữ gìn và phát huy...

"Những người làm báo phát thanh vẫn đang ngày đêm giữ gìn và phát huy bản sắc của tiếng nói Việt Nam. Đó là tiếng nói của chính nghĩa, sự thật, cảm xúc, là tiếng nói thấm dần, thấm sâu, là người bạn đồng hành thân mật với thính giả để cùng chia sẻ và giải bày mọi vấn đề trong cuộc sống".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác