thumbnail - Bản tin loa phường
Quốc Cường
Hà Nội

Bản tin loa phường

TTO - Nhạc hiệu vang lên. Loa phường phát các bản tin trong ngày.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác