thumbnail - Bạn trai hay xem phim đen thay vì gần gũi tôi
Quốc Cường
Hà Nội

Bạn trai hay xem phim đen thay vì gần gũi tôi

Tôi và người yêu quen nhau hơn ba năm, sống chung hai năm, hai gia đình gặp mặt nói chuyện, tính tới chuyện hôn nhân rồi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác