thumbnail - Bằng chứng tro cốt người được dùng làm bóng 1.500 năm trước
Duy Tân
Hà Nội

Bằng chứng tro cốt người được dùng làm bóng 1.500 năm trước

Các nhà khảo cổ tìm thấy 400 bình chứa tro cốt người trộn lẫn với cao su và rễ cây chôn dưới các kim tự tháp của người Maya.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác