thumbnail - Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân: Kiến nghị, giải quyết những vấn đề xác đáng, sát sườn
Gia Loc
Hà Nội

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân: Kiến nghị, giải quyết những vấn đề xác đáng, sát sườn

(PLVN) - Yêu cầu trên được Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 12 (khóa IX) cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác