thumbnail - Báo chí Thái Lan ấn tượng về công tác tổ chức của Việt Nam
Cường bếu
Hà Nội

Báo chí Thái Lan ấn tượng về công tác tổ chức của Việt Nam

Trước và kể từ sau khi SEA Games 31 chính thức khai mạc, báo chí Thái Lan có nhiều bài viết, bình luận đánh giá tích cực về công tác tổ chức của Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác