thumbnail - Báo động tai nạn đuối nước: Dạy bơi chủ yếu bằng… lý thuyết
Thức SG
Hà Nội

Báo động tai nạn đuối nước: Dạy bơi chủ yếu bằng… lý thuyết

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, trên địa bàn nhiều địa phương việc trẻ học bơi và dạy bơi cho trẻ chủ yếu là tự phát, tự học bơi trên sông, biển.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác