thumbnail - Báo động tai nạn đuối nước: Thiếu hồ bơi, người dạy kỹ năng tránh đuối nước
Thu Trang
Hà Nội

Báo động tai nạn đuối nước: Thiếu hồ bơi, người dạy kỹ năng tránh đuối nước

Ở tỉnh miền núi như Đắk Lắk, nhiều nguyên nhân khiến số trẻ đuối nước ở mức cao; trong khi đó hoạt động dạy bơi, người dạy kỹ năng phòng chống đuối nước lại thiếu trầm trọng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác