thumbnail - Bão giá và thời tiết mưa nhiều làm chậm tiến độ cao tốc Bắc - Nam
Viễn Đông
Hà Nội

Bão giá và thời tiết mưa nhiều làm chậm tiến độ cao tốc Bắc - Nam

Cập nhật tình hình triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020, lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông cho hay, tính đến cuối tháng 7/2022, tổng khối lượng xây lắp đạt khoảng 45,6% giá trị hợp đồng, chậm 1,7% so với kế hoạch.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác