thumbnail - Bao giờ giai đoạn 2 dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả hoàn thành?
Quốc Cường
Hà Nội

Bao giờ giai đoạn 2 dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả hoàn thành?

Chủ đầu tư, đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai hoàn thành giai đoạn 2 dự án đường bao biển đẹp như mơ Hạ Long - Cẩm Phả (Quảng Ninh)
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác