thumbnail - Bao giờ mới bồi dưỡng xong kiến thức môn tích hợp cho GV bậc THCS trên cả nước?
Lan đột biến
Hà Nội

Bao giờ mới bồi dưỡng xong kiến thức môn tích hợp cho GV bậc THCS trên cả nước?

GDVN- Việc thực hiện mở lớp để tất cả giáo viên dạy 2 môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở đi bồi dưỡng vẫn đang phải lần lữa, chậm trễ so với kế hoạch ban đầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác