thumbnail - Bão mặt trời sắp ập tới Trái Đất
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bão mặt trời sắp ập tới Trái Đất

Bão mặt trời hôm 3/8 có thể làm suy yếu lưới điện và tạo ra cực quang tuyệt đẹp tại một số khu vực xung quanh cực bắc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác