thumbnail - Bão Nesat có thể đạt cường độ cực đại cấp 12-13 trong hôm nay
Tuấn Anh
Hà Nội

Bão Nesat có thể đạt cường độ cực đại cấp 12-13 trong hôm nay

Chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 6 (bão Nesat) có thể đạt cường độ cực đại cấp 12-13, giật cấp 15 trong ngày hôm nay và ngày mai.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác