thumbnail - Bão sao băng đầu tiên trong 20 năm có thể sắp diễn ra
Cường bếu
Hà Nội

Bão sao băng đầu tiên trong 20 năm có thể sắp diễn ra

Mưa sao băng Tau Herculids tháng 5 có thể mang đến bão sao băng - số vật thể lý tưởng quan sát được trong một giờ lên tới hàng nghìn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác