thumbnail - Bão số 6 giật cấp 14 hướng vào miền Trung với tốc độ 20 km/giờ
Lan đột biến
Hà Nội

Bão số 6 giật cấp 14 hướng vào miền Trung với tốc độ 20 km/giờ

Bão Nesat hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 14, đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6, di chuyển hướng vào khu vực miền Trung với tốc độ khoản...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác