thumbnail - Báo Trung Quốc mỉa mai đội nhà khi World Cup mở rộng: 'Khi nào thắng được ĐT Việt Nam hãy bàn'
Quốc Cường
Hà Nội

Báo Trung Quốc mỉa mai đội nhà khi World Cup mở rộng: 'Khi nào thắng được ĐT Việt Nam hãy bàn'

Báo Trung Quốc mỉa mai đội nhà khi World Cup mở rộng: 'Khi nào thắng được ĐT Việt Nam hãy bàn'
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác