thumbnail - Bảo vật của Càn Long được bán hơn 19 triệu USD
Cường bếu
Hà Nội

Bảo vật của Càn Long được bán hơn 19 triệu USD

Chiếc ấn khắc chữ "Càn Long ngự lãm chi bảo" được bán với giá hơn 153 triệu HKD (19,5 triệu USD). - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác